Lịch học tháng 6 năm 2013 Khoa Điện - Điện tử

Lịch học tháng 6 năm 2013 Khoa Điện - Điện tử

Ngày 17/05/2013

Lịch có thể điều chỉnh theo phân công của khoa và đào tạo. Khi có thay đổi ban quản trị sẽ update, các bạn để ý ngày của lịch nhé