Phiếu đăng ký tuyển sinh

Phiếu đăng ký tuyển sinh

Ngày 19/05/2011

Thí sinh điền thông tin theo nội dung trên Phiếu đăng ký dự tuyển và gửi theo đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp về Trường Cao đẳng nghề Hải Dương hoặc đăng ký trực tuyến trên trang website: http://www.hdvtc.edu.vn
Địa chỉ: Tiền Trung - Ái Quốc - Thành phố Hải Dương;
ĐT: 0220. 3753.402; Fax: 0220.3753.697

Tải mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển tại đây                   Đăng ký dự tuyển trực tuyến tại đây