Tốt nghiệp THCS có thể liên thông lên Cao đẳng, Đại học được không?

11:55 | 23/06/2013

Trả lời: Các bạn có thể vừa học nghề 3 năm, vừa học chương trình hoàn chỉnh văn hóa THPT tại trường. Khi tốt nghiệp,...

Đọc thêm...

1