Thông báo tuyển sinh năm 2020

10:25 | 01/07/2020

 Trường Cao đẳng nghề Hải Dương là trường công lập được Chính phủ đầu tư trở thành Trường chất lượng cao, đào tạo nghề cấp độ Quốc tế, khu vực ASEAN và Quốc gia. Người...

Đọc thêm...

Tuyển giảng viên năm 2020

10:25 | 01/07/2020

Trường Cao đẳng nghề Hải Dương thông báo tuyển giảng viên như sau:

Đọc thêm...

Thông báo tuyển sinh năm 2019

10:25 | 01/07/2020

Trường Cao đẳng nghề Hải Dương là trường công lập được Chính phủ đầu tư trở thành Trường chất lượng cao năm 2020, đào tạo nghề cấp độ Quốc tế, khu vực ASEAN và Quốc...

Đọc thêm...

1 2 3 4 5 > Trang cuối