Nhiều chính sách mới về giáo dục có hiệu lực từ tháng 5/2017

 Nhiều chính sách mới về giáo dục có hiệu lực từ tháng 5/2017

01:04 | 03/05/2017

Nhiều chính sách mới về giáo dục như: liên kết đào tạo ĐH, học lực giỏi mới được dự tuyển đào tạo tiến sĩ, giáo viên dạy nghề có hiệu lực từ tháng 5/20017.

Đọc thêm...

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

01:04 | 03/05/2017

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

Đọc thêm...

Ngày hội hiến máu tình nguyện tại trường Cao đẳng nghề Hải Dương

Ngày hội hiến máu tình nguyện tại trường Cao đẳng nghề Hải Dương

01:04 | 03/05/2017

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-BCĐ ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hải Dương, Ban vận động hiến máu tình nguyện năm 2016 Trường...

Đọc thêm...

1 2 3 4 5 > Trang cuối