Có 2 cách đăng ký xét - thi tuyển

1. Đăng ký trực tuyến tại Website: Tại đây

hoặc

2. Đăng ký qua Phiếu đăng ký tuyển sinh: Tải về tại đây

Chi tiết xin liên hệ: Trường Cao đẳng nghề Hải Dương,

Địa chỉ: Tiền Trung - Ái Quốc - Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

ĐT: 0220.3753402    , Fax: 0220.3.753697