Công văn số 1539 của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

[pdf-embedder url=”https://hdvtc.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/Cac-biep-phap-phong-chong-dich-sau-30.4-va-1.5-chuan-1.pdf” title=”Cac biep phap phong chong dich sau 30.4 va 1.5 chuan”]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *