Hải Dương phấn đấu có cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp cận trình độ nhóm các nước G20

Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp giúp Hải Dương có nguồn nhân lực tốt đáp ứng yêu cầu phát triển.

Hải Dương phấn đấu có từ 2-3 ngành, nghề, lĩnh vực có năng lực cạnh tranh vượt trội trong nước, khu vực. Trong ảnh: Giờ thực hành của học viên Trường Cao đẳng Nghề Hải Dương

Hải Dương đặt mục tiêu đến năm 2030 thu hút 50-55% số học sinh trung học vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho khoảng 50% lực lượng lao động; có từ 2-3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp cận trình độ nhóm các nước có nền kinh tế lớn (G20)…

Đây là những mục tiêu cơ bản được Hải Dương đặt ra nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 4.5.2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để thực hiện, ngay trong tháng 8 này, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng nghiệp tại nhiều địa phương. Sở cung cấp thông tin nhu cầu thị trường lao động cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp có chương trình đặt hàng tuyển dụng và định hướng tuyển sinh, đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Từ nay đến cuối năm, các đơn vị liên quan phối hợp các địa phương của tỉnh rà soát, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của tỉnh, gắn với thị trường lao động theo hướng mở, liên thông, hiện đại… Tỉnh ưu tiên quỹ đất dành cho giáo dục nghề nghiệp; khuyến khích, thu hút đầu tư phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tư nhân, có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp với lợi thế về lao động, sản xuất, kinh doanh và vị trí địa lý của Hải Dương…

(Nguồn: baohaiduong.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *