Website: https://hdvtc.edu.vn

Tên đơn vị: Phòng Công tác học sinh – sinh viên
Tên tiếng Anh: 

Thông tin liên hệ

Phòng Công tác học sinh – sinh viên – Trường Cao đẳng nghề Hải Dương
Văn phòng: Tầng 1 Nhà A – Khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương
Điện thoại: (0220) 3 751 758
Email:

Giới thiệu

Nội dung đang được cập nhật…

Chức năng:

Tham mưu và triển khai chủ trương của Ban lãnh đạo Trường về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao đối với học sinh, sinh viên trong Trường; Quản lý học sinh, sinh viên về phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức và học tập; Thực hiện chế độ chính sách, công tác khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên.

Nhiệm vụ:

– Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức và công tác quản lý học sinh, sinh viên.

– Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành quy định cụ thể hoá quy chế quản lý học sinh, sinh viên của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng trong Trường.

– Tổ chức tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trên hệ thống truyền thông nội bộ như: Bản tin nội bộ, phát thanh, panô, áp phích, tin ảnh, báo chí và các ấn phẩm giới thiệu về Trường.

– Phối hợp với Đoàn thanh niên và các phòng, khoa liên quan tổ chức và tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, các câu lạc bộ sở thích, các hoạt động giải trí lành mạnh. Định kỳ tổ chức các hoạt động tiếp xúc trực tiếp giữa Lãnh đạo Nhà trường với học sinh, sinh viên, các cuộc giao ban học sinh, sinh viên.

– Thường trực các Hội đồng: khen thưởng, kỷ luật, ngừng học, thôi học đối với học sinh, sinh viên; Hội đồng đánh giá rèn luyện của học sinh, sinh viên; Uỷ viên Hội đồng xử lý học tập và công nhận tốt nghiệp; các Hội đồng liên quan đến học bổng, trợ cấp học sinh, sinh viên.

– Cùng phòng chức năng khác tham gia công tác tuyển sinh. Quản lý danh sách, lưu trữ hồ sơ đầu vào của học sinh, sinh viên.

– Phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp nhận học sinh, sinh viên trúng tuyển vào Trường; tổ chức học chính trị đầu khoá cho sinh viên; làm thẻ, đồng phục cho học sinh, sinh viên.

– Xác nhận các giấy tờ liên quan đến học sinh, sinh viên (trừ các giấy tờ liên quan đến đào tạo) và làm các thủ tục cần thiết cho học sinh, sinh viên ra Trường.

– Tập hợp và đề xuất Hiệu trưởng xét trợ cấp, miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên theo quy định hiện hành. Khai thác, tiếp nhận và phân phối tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên của các tổ chức trong và ngoài nước. Làm thủ tục cho học sinh, sinh viên vay vốn ngân hàng.

– Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức, chính trị, tư tưởng, phối hợp với các phòng, khoa liên quan xếp hạng kết quả học tập của học sinh, sinh viên.

– Tập hợp và đề nghị Nhà trường khen thưởng các cá nhân, tập thể học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện; kỷ luật học sinh, sinh viên vi phạm quy chế, nội quy và các quy định của Trường.

– Trực tiếp quản lý Ký túc xá học sinh, sinh viên; nhận và giải quyết đơn xin nội trú, ngoại trú của học sinh, sinh viên. Kiểm tra việc chấp hành quy chế Ký túc xá, xử lý các trường hợp vi phạm do Hiệu trưởng phân cấp quản lý. Lập hệ thống thông tin quản lý học sinh, sinh viên nội, ngoại trú và phối hợp với các đơn vị có liên quan trực tiếp giải quyết các trường hợp học sinh, sinh viên bị ốm đau, tai nạn, rủi ro.

– Đăng ký tạm trú, tạm vắng cho học sinh, sinh viên nội trú. Lập danh sách, quản lý, báo cáo quân dự bị theo luật nghĩa vụ quân sự.

– Tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Trường

– Tổ chức đối thoại với học sinh, sinh viên; giải quyết hoặc kiến nghị với Nhà trường những thắc mắc, khiếu nại về kết quả rèn luyện và chế độ chính sách của học sinh, sinh viên.

– Tổ chức công tác khám sức khoẻ cho học sinh, sinh viên mới nhập Trường, khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập ở Trường theo quy định hiện hành. Xử lý những trường hợp không đủ sức khoẻ để học tập. Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm tại nạn thân thể cho học sinh, sinh viên, phối hợp với cơ quan bảo hiểm, các phòng ban có liên quan giải quyết các trường hợp học sinh, sinh viên bị ốm đau, tai nạn, rủi ro.

– Nắm tình hình diễn biến lý tưởng của học sinh, sinh viên. Tổ chức học tập Nghị quyết, các chủ trương chính sách của Ðảng và Nhà nước; các buổi sinh hoạt giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, nếp sống, giáo dục truyền thông,…

– Tổ chức các hoạt động chuyên đề, ngoại khoá, các hoạt động xã hội, từ thiện.

– Tổ chức triển khai các phong trào thi đua trong học sinh, sinh viên; tổ chức các phong trào quần chúng đấu tranh phòng chống Ma tuý, phòng chống Tội phạm và phòng chống các Tệ nạn xã hội; tổ chức các cuộc thi về các nội dung trên.

– Tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

Đội ngũ

Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Tú

Điện thoại: 0972 982 159

Thành tựu nổi bật

Nội dung đang cập nhật…

Định hướng phát triển của đơn vị

Nội dung đang cập nhật…