Website: https://hdvtc.edu.vn

Tên đơn vị: Trung tâm Thông tin – Thư viện
Tên tiếng Anh: 

Thông tin liên hệ

Trung tâm Thông tin – Thư viện – Trường Cao đẳng nghề Hải Dương
Văn phòng: Tầng 2 Nhà E – Khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương
Điện thoại:
Email: thongtinthuviencdn@gmail.com

Giới thiệu

Nội dung đang được cập nhật…

Chức năng:

Trung tâm Thư viện giúp Hiệu trưởng về công tác Thư viện và thông tin khoa học, bao gồm công tác tổ chức, quản lý Thư viện và phục vụ bạn đọc.

Nhiệm vụ:

– Tổ chức và quản lý tốt Thư viện nhằm phục vụ có hiệu quả nhu cầu đọc, tham khảo, nghiên cứu của cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên trong Trường.

– Xây dựng kế hoạch bổ sung sách, báo, giáo trình, tạp chí… trong và ngoài nước thuộc các ngành chuyên môn và các ngành có liên quan của Trường.

– Có kế hoạch hiện đại hoá Thư viện từng bước, tăng cường khả năng lưu trữ, tổ chức quản lý chặt chẽ sách, báo,… theo quy chế của Thư viện.

– Kết hợp với các phòng, khoa chuyên môn dựng kế hoạch và tổ chức việc biên soạn, in ấn, xuất bản giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo phục vụ cho việc đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ. Tổ chức in tái bản, tu bổ, bảo quản giáo trình, tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên.

– Xây dựng thư mục, sắp xếp khoa học, ngăn nắp. Tổ chức phòng mượn phòng đọc thuận lợi cho bạn đọc để nghiên cứu và tham khảo tài liệu.

– Tổ chức lưu trữ và phục vụ tham khảo những kết quả các công trình nghiên cứu khoa học, giáo trình, và các dự án lớn của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong Trường.

– Tăng cường công tác tìm kiếm và khai thác, cập nhật các thông tin khoa học, sách và tài liệu mới. Định kỳ ra thông tin thư mục và giới thiệu sách, tài liệu, tạp chí và thông tin khoa học công nghệ mới cho bạn đọc.

– Thu thập và khai thác thông tin về đào tạo, tuyển sinh, việc làm và các thông tin hữu hiệu khác phục vụ cho hoạt động của Nhà trường.

– Phối hợp với các đơn vị tổ chức bán những sách và tài liệu cho sinh viên và cán bộ có nhu cầu theo giá quy định.

– Tổ chức ngoại khoá cho sinh viên năm thứ nhất về việc sử dụng tài liệu Thư viện.

– Xây dựng quy tắc làm việc của Thư viện, nội quy phòng mượn, phòng đọc. Lập thẻ thư viện cho  cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên trong Trường.

– Phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý các trường hợp nợ sách, tài liệu của cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên trong Trường.

– Tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

Đội ngũ

Giám đốc:

Điện thoại:

Thành tựu nổi bật

Nội dung đang cập nhật…

Định hướng phát triển của đơn vị

Nội dung đang cập nhật…