Website: https://hdvtc.edu.vn

Tên đơn vị: Trung tâm Tư vấn, dịch vụ & Sản xuất
Tên tiếng Anh: 

Thông tin liên hệ

Trung tâm Tư vấn, dịch vụ & Sản xuất  – Trường Cao đẳng nghề Hải Dương
Văn phòng: Tầng 1 Nhà A – Khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương
Điện thoại: (0220) 3 753 402
Email:

Giới thiệu

Nội dung đang được cập nhật…

Chức năng:

Tổ chức và thực hiện các vấn đề về công tác tuyển sinh, tư vấn hướng  nghiệp, tư vấn việc làm cho học sinh, sinh viên. Liên kết, hợp tác đào tạo và tuyển dụng lao động theo đơn đặt hàng, phối hợp với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước xuất khẩu lao động theo quy định. Dự báo các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo nghề.

Nhiệm vụ:

– Tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu đào tạo làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo dài hạn của Trường. Đánh giá tính phù hợp của sản phẩm đào tạo với yêu cầu của người sử dụng lao động, tham mưu cho Hiệu trưởng về đổi mới công tác đào tạo.

– Tổ chức và thực hiện tuyển sinh theo kế hoạch hàng năm của Trường.

– Thường xuyên giữ mối liên hệ, quan hệ với cựu sinh viên để có thêm nguồn thông tin cần thiết nhằm đánh giá sản phẩm đào tạo của Trường.

– Đề xuất cơ chế phối hợp liên kết với các địa phương và cơ sở đào tạo  nhằm tạo điều kiện khuyến khích phát triển, tăng cường quan hệ hợp tác trong đào tạo lao động có tay nghề cao.

– Phối hợp với các cơ sở đào tạo, liên kết đào tạo tại các tỉnh để quản lý công tác giảng dạy và học tập tại địa phương liên kết mở lớp.

– Chủ trì và phối hợp với các tổ chức trong và ngoài Trường thường xuyên tổ chức hội chợ việc làm, giới thiệu, tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động. Tổ chức công tác tư vấn cho học sinh, sinh viên (tư vấn học tập, nghề nghiệp, quan hệ giao tiếp,…); tiến hành giới thiệu và tìm kiếm việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp ngay trong thời gian đang học tại Trường.

– Điều tra, dự báo nhu cầu đào tạo, ngành nghề đào tạo; số lượng, chất lượng đào tạo lao động.

– Tổ chức, thực hiện, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định.

– Tổ chức liên hệ với các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong việc đưa học sinh, sinh viên về thực tập sản xuất. Phối hợp với đơn vị trong công tác quản lý giảng dạy và học tập tại đơn vị của giáo viên và học sinh, sinh viên Nhà trường

– Tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

Đội ngũ

Giám đốc:

Điện thoại:

Thành tựu nổi bật

Nội dung đang cập nhật…

Định hướng phát triển của đơn vị

Nội dung đang cập nhật…