Khai thác các khóa tự học miễn phí về chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp

Nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực của các cấp lãnh đạo, cán bộ quản lý, nhà giáo từ trung ương đến địa phương về chuyển đổi số trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp nhằm xây dựng, hình thành hệ sinh thái số giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu của người học và mọi người dân trong nền kinh tế số, xã hội số, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) xây dựng các khóa tự học Kiến thức cơ bản về chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp trực tuyến miễn phí trên nền tảng trực tuyến Atingi và có văn bản triẻn khai tại Công văn số 93/TCGDNN-VP ngày 18/01/2024. Theo đó, lãnh đạo, cán bộ quản lý, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, học sinh, sinh viên và người học có nhu cầu cần đăng ký tự học Kiến thức cơ bản về chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp trực tuyến miễn phí trên nền tảng trực tuyến Atingi và được tự động cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học.

Về thông tin đầu mối hỗ trợ:

Ông Phạm Ngọc Vinh (tk.gdnn@molisa.gov.vn) – Văn phòng Tổng cục giáo dục nghề nghiệp.

Bà Nguyễn Nguyệt Linh (linh.nguyennguyet@giz.de) – Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.

Bà Isabelle Windhorst (isabelle.windhorst@giz.de) – Giảng dạy hòa nhập: Cách điều chỉnh chương trình, bài giảng và đánh giá đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học.

Bà Lê Minh Thảo (thao.leminh@giz.de) – Kỹ năng sư phạm cho Đào tạo viên doanh nghiệp trình độ sơ cấp.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi (chi.nguyen@giz.de) – Kỹ năng xanh cơ bản: Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên trong trường nghề./.

(Đăng kèm Hướng dẫn khai thác các khóa học miễn phí
của GIZ trên nền tảng Atingi)

Huong Dan ATINGI VN

Tải về file hướng dẫn đăng ký tự học: File download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *