Quá trình phát triển

2000

Được thành lập theo quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 20/6/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. Trường có tên là Trường Công nhân kỹ thuật tỉnh Hải Dương.

2007

Được nâng cấp thành trường Cao đẳng nghề Hải Dương theo quyết định số 260/QĐ-BLĐTBXH ngày 15/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh – Xã hội.

2013

Được lựa chọn đầu tư ngành nghề trọng điểm gồm 01 nghề cấp độ Quốc tế, 04 nghề cấp độ ASEAN theo Quyết định số 854/QĐ-BLĐTBXH ngày 06/06/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020

2014

Được lựa chọn là 1 trong 45 trường ưu tiên đầu tư tập trung theo tiêu chí trường nghề chất lượng cao theo Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

2016

Phối hợp với Học viện Chisholm – Chính phủ Úc, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo 02 nghề trọng điểm cấp độ Quốc tế, trình độ Cao đẳng: Điện tử công nghiệp, Cơ điện tử.

2019

Tiếp tục được lựa chọn đầu tư các ngành nghề trọng điểm: 04 nghề cấp độ Quốc tế; 02 nghề cấp độ ASEAN, 01 nghề cấp độ Quốc gia theo Quyết định số 1769/QĐ-BLĐTBXH ngày 25/11/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giai đoạn 2016 – 2020, định hướng năm 2025

2020

Phối hợp với Học viện Chisholm – Chính phủ Úc, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Lễ công nhận và trao Bằng tốt nghiệp của Học viện Chisholm cho Sinh viên 02 nghề Điện tử công nghiệp, Cơ điện tử

***