Điện công nghiệp

Tổng quan về ngành

 • Người làm nghề Điện công nghiệp trình độ cao đẳng thực hiện thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa tủ điện, máy điện, dây truyền sản xuất và các thiết bị điện trong các công ty sản xuất và kinh doanh như: nhà máy, xí nghiệp, tòa nhà… trong điều kiện an toàn.
 • Họ có thể đảm nhiệm vai trò, chức trách của cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật trong các cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị kinh doanh, tự tổ chức và làm chủ cơ sở sản xuất, sửa chữa thiết bị điện.

Mục tiêu đào tạo

 • Quấn được máy biến áp 1 pha công suất nhỏ, động cơ điện xoay chiều 1 pha và ba pha;
 • Đọc và phân tích được các bản vẽ sơ đồ điện như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, sơ đồ đơn tuyến của một số sơ đồ điện cơ bản;
 • Lắp đặt được hệ thống chiếu sáng, hệ thống cung cấp điện hạ áp;
 • Lắp đặt được hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật;
 • Sửa chữa, bảo trì được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;
 • Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động cơ bản;
 • Lắp đặt và vận hành được các thiết bị điện đảm bảo an toàn;
 • Hướng dẫn, giám sát kỹ thuật được các tổ, nhóm lắp đặt mạng điện hạ áp và mạch điện điều khiển trong hệ thống điện;
 • Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.

Nội dung đào tạo

 • Hệ thống điều tốc tự động như servo, biến tần, khởi động mềm;
 • Lập trình điều khiển hệ thống tự động dùng PLC, Logo, Zen;
 • Điều khiển hệ thống khí nén và thủy lực;
 • Lập trình điều khiển Robot di động;
 • Lập trình điểu khiển hệ thống nhà thông minh 4.0;
 • Lập trình hệ thống điều khiển tự động, dây chuyền sản xuất trong công nghiệp như MPS, IMS, điều khiển công nghiệp 4.0;
 • Lắp đặt và kết nối các thiết bị điện trong dây chuyền sản xuất công nghiệp;

Chương trình

Điện công nghiệp trình độ cao đẳng là ngành, nghề mà người hành nghề chuyên thiết kế, lắp đạt, kiểm tra, bảo duỡng, sửa chữa hẹ thống điện và các thiết bị điện công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Nguời làm việc trong lĩnh vực ngành, nghề Điện công nghiệp trực tiếp tham gia thiết kế, lắp đạt, vạn hành, bảo trì, bảo duỡng và sửa chữa tủ điện, máy điện, dây truyền sản xuất và các  thiết bị điện trong các công ty sản xuất và kinh doanh như: nhà máy, xí nghiệp, tòa nhà… trong điều kiện an toàn. Họ có thể đảm nhiệm vai trò, chức trách của cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật trong các cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị kinh doanh, tự tổ chức và làm chủ cơ sở sản xuất, sửa chữa thiết bị điện.

Để hành nghề, người lao động phải có sức khỏe và đạo đức nghề nghiệp tốt, có đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề đáp ứng với vị trí công việc; giải quyết được các công việc một cách chủ động, giao tiếp và phối hợp làm việc theo tổ, nhóm, tổ chức và quản lý quá trình sản xuất, bồi dưỡng kèm cặp được công nhân bậc thấp tương ứng với trình độ quy định.

Người làm trong lĩnh vực Điện công nghiệp cần thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, rèn kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, mở rộng kiến thức xã hội; rèn luyện tính cẩn thận, chi tiết, rõ ràng; xây dựng ý thức nghề và sự say mê nghề nghiệp.

Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 2640 giờ.

– Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Điện công nghiệp, trình độ cao đẳng có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;

– Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo./.

Chuẩn đầu ra

 1. Chuẩn đầu ra của người tốt nghiệp

2.1. Kiến thức

– Trình bày được những nguyên tắc và những tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn lao động, an toàn điện cho người và thiết bị;

– Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính chất, ứng dụng của các thiết bị điện, khí cụ điện và vật liệu điện;

– Trình bày được các phương pháp đo các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện;

– Phát biểu được các khái niệm, định luật, định lý cơ bản trong mạch điện một chiều, xoay chiều, xoay chiều ba pha;

– Trình bày được các ký hiệu quy ước trên bản vẽ điện;

– Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện;

– Trình bày được phương pháp tính toán các thông số, quấn dây hoàn thành máy biến áp công suất nhỏ theo đúng yêu cầu;

– Trình bày được tiêu chuẩn kỹ thuật các nhóm vật liệu điện thông dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn IEC;

– Trình bày được các khái niệm về các tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

– Phân tích được sơ đồ nguyên lý hệ thống điện của các máy công cụ như máy tiện, máy phay, máy khoan, máy bào và các máy sản xuất như băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện;

– Trình bày được nguyên lý của các loại cảm biến; các mạch điện cảm biến;

– Trình bày được nguyên lý của hệ thống cung cấp truyền tải điện;

– Trình bày được nguyên tắc và phương pháp điều khiển tốc độ của hệ truyền động điện;

– Phân tích được cấu tạo, nguyên lý của một số thiết bị điển hình như soft stater, inverter, các bộ biến đổi;

– Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, tính chất, ứng dụng các linh kiện thụ động;

– Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, tính chất, ứng dụng các linh kiện bán dẫn, các cách mắc linh kiện trong mạch điện, cách xác định thông số kỹ thuật của linh kiện;

– Trình bày được cấu tạo một số mạch điện tử đơn giản ứng dụng linh kiện điện tử và nguyên lý hoạt động của chúng;

– Mô tả được cách sử dụng các thiết bị đo, các thiết bị hàn;

– Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử công suất;

– Trình bày được các quy trình trong bảo trì, thay thế các linh kiện điện tử công suất đạt tiêu chuẩn kỹ thuật;

– Trình bày được cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ điều khiển lập trình;

– Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

2.2. Kỹ năng

2.2.1. Kỹ năng cứng:

– Đọc được các ký hiệu quy ước trên bản vẽ điện;

– Tính toán được thông số, quấn dây hoàn thành máy biến áp công suất nhỏ theo đúng yêu cầu;

– Lắp đặt được các hệ thống để bảo vệ an toàn trong công nghiệp và dân dụng;

– Thực hiện được công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và các biện pháp sơ, cấp cứu người bị điện giật;

– Xác định và phân loại được các loại vật liệu điện, khí cụ điện và thiết bị điện cơ bản;

– Tính chọn được các loại vật liệu điện, khí cụ điện và thiết bị điện cơ bản;

– Tháo lắp được các loại vật liệu điện, khí cụ điện;

– Đo được các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện;

– Tính toán được các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, xoay chiều ba pha ở trạng thái xác lập và quá độ;

– Vẽ và phân tích được chính xác sơ đồ dây quấn stato của động cơ không đồng bộ một pha, ba pha;

– Tính toán, quấn lại được động cơ một pha, ba pha bị hỏng theo số liệu có sẵn;

– Tính toán được thông số, quấn dây hoàn thành máy biến áp công suất nhỏ theo đúng yêu cầu;

– Lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa được máy điện theo yêu cầu;

– Tháo lắp và sửa chữa được các khí cụ điện đúng theo thông số của nhà sản xuất;

– Xác định được hư hỏng và sửa chữa được các thiết bị điện gia dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

-Lắp đặt được hệ thống chiếu sáng cho hộ gia đình theo bản vẽ thiết kế;

– Xây dựng và kiểm soát được hệ thống quy trình ISO trong công xưởng hoặc nhà máy;

– Lắp đặt, sửa chữa được các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ 3 pha, 1 pha, động cơ một chiều;

– Lắp ráp được các mạch bảo vệ và tín hiệu;

– Lắp ráp, sửa chữa được các mạch điện máy cắt gọt kim loại như: mạch điện máy khoan, máy tiện, phay, bào, mài … và các máy sản xuất như cầu trục, thang máy, lò điện…;

– Lắp ráp, cài đặt được các mạch điện cảm biến;

– Sửa chữa, thay thế được các mạch điện cảm biến;

– Tính, chọn được dây dẫn, bố trí hệ thống điện phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng trong một tòa nhà, phân xưởng hoặc nhà máy;

– Tính, chọn được nối đất và chống sét cho đường dây tải điện và các công trình phù hợp với điều kiện làm việc theo TCVN và Tiêu chuẩn IEC về điện;

– Lắp đặt được đường dây cung cấp điện cho một tòa nhà, phân xưởng phù hợp với yêu cầu và đạt tiêu chuẩn;

– Tính, chọn được động cơ điện phù hợp cho một hệ truyền động điện không điều chỉnh và có điều chỉnh;

– Xác định được các linh kiện trên sơ đồ mạch điện và thực tế. Vẽ, phân tích các sơ đồ mạch điện cơ bản ứng dụng linh kiện điện tử;

– Sử dụng thành thạo các thiết bị đo để đo, kiểm tra các linh kiện điện tử, các thành phần của mạch điện, các tham số của mạch điện;

– Hàn và tháo lắp đúng kỹ thuật các mạch điện tử;

– Kiểm tra được chất lượng các linh kiện điện tử công suất trong bảo trì, thay thế các linh kiện điện tử công suất cơ bản;

– Kết nối thành thạo PLC với PC và với các thiết bị ngoại vi;

– Viết được chương trình cho các loại PLC khác nhau đạt yêu cầu kỹ thuật;

– Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;

– Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

2.2.2. Kỹ năng mềm: 

– Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Điện công nghiệp, trình độ cao đẳng có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;

– Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo.

2.3. Mức tự chủ trách nhiệm

– Tuân thủ, nghiêm túc thực hiện học tập và nghiên cứu, tìm hiểu môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong tổ chức các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

– Có đủ sức khỏe, tâm lý vững vàng, tác phong làm việc nhanh nhẹn, linh hoạt để làm việc trong cả điều kiện khắc nghiệt của thời tiết ngoài trời, trên cột điện cao đảm bảo an toàn lao động, cũng như có đủ tự tin, kỷ luật để làm việc trong các doanh nghiệp nước ngoài;

– Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

– Chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của bản thân và các thành viên trong nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức,    đơn vị;

– Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

+ Lắp đặt hệ thống điện công trình;

+ Vận hành, bảo trì hệ thống điện công trình;

+ Lắp đặt và vận hành hệ thống cung cấp điện;

+ Bảo trì hệ thống cung cấp điện;

+ Lắp đặt tủ điện;

+ Sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành máy điện;

+ Lắp đặt hệ thống tự động hóa;

+ Vận hành, bảo trì hệ thống tự động hóa;

+ Lắp đặt hệ thống điện năng lượng tái tạo;

+ Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện năng lượng tái tạo;

+ Lắp đặt mạch máy công cụ;

+ Sửa chữa, bảo dưỡng mạch máy công cụ;

+ Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS);

+ Kinh doanh thiết bị điện.

Giảng viên Đinh Văn Hải (ngoài cùng bên trái) đạt Giải nhì

Hội giảng cấp tỉnh năm 2018

Sinh viên tại xưởng thực hành Điện tử

Giờ học thực hành Điện công nghiệp

Sinh viên K16 thăm Công ty Ford Việt Nam