Tên gọi

  • Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng nghề Hải Dương
  • Tên tiếng Anh: Haiduong Vocational Training College
  • Viết tắt:             HDVTC
  • Slogan:             Lập nghiệp cùng bạn
  • Logo: