Thông báo về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường

[pdf-embedder url=”https://hdvtc.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/29.4-Thong-bao-tang-cuong-phong-chong-dich.pdf” title=”29.4 Thong bao tang cuong phong chong dich”]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *