Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát động phong trào thi đua đặc biệt

Thực hiện Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết, phòng chống đại dịch Covid-19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; ý kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại thông báo số 1115/VPCTN-TĐKT ngày 31/8/2021 của Văn phòng Chủ tịch nước và mục tiêu, nội dung phát động thi đua đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua – khen thưởng Trung ương tại Lễ phát động phong trào thi đua chủ đề “cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, ngày 14/8/2021, thời gian qua toàn bộ hệ thống giáo dục nghề nghiệp đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong phòng chống đại dịch Covid-19 để vừa chủ động, linh hoạt thực hiện các giải pháp ứng phó với đại dịch, vừa phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục thực hiện đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời đảm bảo an toàn đối với sức khỏe của cán bộ, công chức, nhân viên, nhà giáo, học sinh, sinh viên trong quá trình tuyển sinh, tổ chức đào tạo trong bối cảnh mới.

 

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”, ngày 08/9/2021 Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề: “Giáo dục nghề nghiệp đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, với mục tiêu:

1. Động viên đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp các cấp, nhà giáo, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên trong toàn hệ thống giáo dục nghề nghiệp thi đua, đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh Covid-19 và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

2. Phát động phong trào thi đua đến các địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhà giáo, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phát động thi đua đặc biệt của đồng chí Thủ tướng Chính phủ trên tinh thần đoàn kết, kỷ cương, chủ động, sáng tạo tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và tình hình cụ thể của từng địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

3. Kịp thời ghi nhận, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 bảo đảm khách quan, chính xác, công khai, công bằng.
Thời gian: Phong trào diễn ra từ ngày 09/9/2021 đến khi Việt Nam tuyên bố chiến thắng đại dịch Covid-19.

(Nguồn: gdnn.gov.vn)

Tải về Kế hoạch phát động thi đua đặc biệt: File download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *