Website: https://hdvtc.edu.vn

Tên đơn vị: Phòng Quản trị
Tên tiếng Anh: 

Thông tin liên hệ

Phòng Quản trị – Trường Cao đẳng nghề Hải Dương
Văn phòng: Tầng 2 Nhà A – Khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương
Điện thoại:
Email:

Giới thiệu

Nội dung đang được cập nhật…

Chức năng:

Phòng Quản trị giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng mua sắm, tu sửa và quản lý tài sản thiết bị của Trường. Bao gồm: quản lý hạ tầng cơ sở, quy hoạch, trang bị và quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị, máy móc, vật tư kỹ thuật phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ của Trường.

Nhiệm vụ:

– Quản lý, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống nhà cửa bao gồm: Nhà làm việc, xưởng thực hành, lớp học, phòng học, các công trình công cộng khác.

– Quản lý, bảo dưỡng toàn bộ cơ sở hạ tầng, bao gồm: đất đai, sân, vườn, cây cảnh, cây xanh, hàng rào, hệ thống giao thông trong Trường, hệ thống cống rãnh, hệ thống cung cấp điện nước, hệ thống điện thoại trong Trường đảm bảo thông tin thông suốt.

– Quy hoạch, trang bị và quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị, máy móc vật tư, kỹ thuật… phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ.

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm máy móc, thiết bị vật tư kỹ thuật, bàn ghế, tủ, bảng, phục vụ kịp thời cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu và làm việc của cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên trong Trường.

– Lập kế hoạch và tổ chức sửa chữa nhà cửa, công trình công cộng, thiết bị máy móc, bàn ghế, tủ, bảng,… bị hư hỏng của tất cả các phòng, khoa, đơn vị trong Trường.

– Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan, lập kế hoạch xây dựng và nghiệm thu các công trình xây dựng mới, công trình sửa chữa, cải tạo lớn, nhận bàn giao và có kế hoạch đưa các công trình đó vào sử dụng có hiệu quả.

– Xây dựng quy chế kiểm tra, thực hiện quy định sử dụng tài sản, thiết bị của cán bộ, công chức và sinh viên. Lập nội quy và hướng dẫn sử dụng, bảo quản thiết bị, vật tư, máy móc. Thường xuyên đánh giá chất lượng, giá trị sử dụng các trang thiết bị để có kế hoạch mua sắm và tận dụng hết khả năng công suất các loại trang thiết bị, máy móc, chống hư hỏng, mất mát, lãng phí.

– Lập kế hoạch tiến hành các thủ tục thanh lý tài sản đã hết thời hạn sử dụng theo nguyên tắc và quy định của Nhà nước.

– Quản lý kho và cấp phát vật tư, thiết bị, văn phòng phẩm.

– Tổ chức và thực hiện một số nhiệm vụ khác được phân công.

Đội ngũ

Trưởng phòng: Phạm Thị Lan

Điện thoại: 0974 917 385

Thành tựu nổi bật

Nội dung đang cập nhật…

Định hướng phát triển của đơn vị

Nội dung đang cập nhật…