Công nghệ thông tin

Tổng quan về ngành

 • Hiện nay, ngành công nghệ thông tin là một trong những ngành đào tạo mũi nhọn hướng đến sự phát triển của công nghệ và khoa học kỹ thuật trong thời đại số hóa 4.0 ngày nay.
 • Công nghệ thông tin là một ngành học được đào tạo để sử dụng máy tính và các phần mềm máy tính để phân phối và xử lý các dữ liệu thông tin, đồng thời dùng để trao đổi, lưu trữ và chuyển đổi các dữ liệu thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau.

Mục tiêu đào tạo

 • Chương trình đào tạo cao đẳng Công nghệ thông tin (CNTT) nhằm trang bị cho sinh viên có đủ kiến thức lý thuyết cơ bản, khả năng thực hành thành thạo và kiến thức thực tế cần thiết về 2 mảng vị trí việc làm CNTT là Ứng dụng phần mềm và Sửa chữa, lắp ráp máy tính, có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng học để chung sống và ngoại ngữ.
 • Chương trình đào tạo được xây dựng theo chương trình khung của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Chương trình bảo đảm liên thông giữa các cấp trình độ; phù hợp với thực tiễn thiết bị, công nghệ tiên tiến và nhu cầu sử dụng lao động của thị trường

Chương trình

 • Military Training

Chuẩn đầu ra

 • Có kiến thức cơ bản của hệ thống máy tính và Công nghệ thông tin để có thể chuyển hướng chuyên sâu trong các lĩnh vực công nghệ mạng, đồ họa đa truyền thông, thương mại điện tử.
 • Có kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu của các ngôn ngữ lập trình, vận dụng các cấu trúc dữ liệu vào việc giải các bài toán thực tế trên máy tính.
 • Có kiến thức và kỹ năng lập trình hướng đối tượng, làm nền tảng để sinh viên tiếp cận với kỹ thuật lập trình hiện đại trong ngành kỹ thuật lập trình hiện đại, trong ngành công nghệ phần mềm.
 • Có kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu, cơ sở toán học liên quan đến cơ sở dữ liệu. Tiếp cận để thiết kế và khai thác có hiệu quả trên cơ sở dữ liệu quan hệ.
 • Có kiến thức và kỹ năng thiết kế Web và quản lý trang Web.
 • Có kiến thức chuyên sâu trong việc quản trị hệ thống mạng. Nắm vững nguyên lý cơ bản hệ thống, duy trì hệ thống, đặc biệt là trong các hệ thống truyền tin, hệ thống dữ liệu và mạng máy tính, các cơ chế mã hóa thông tin và bảo mật dữ liệu: An ninh hệ thống mạng.
 • Lắp ráp các máy tính cá nhân và cài đặt chương trình
 • Xây dựng hệ thống mạng nội bộ;
 • Quản trị hệ thống mạng;
 • Bảo trì máy tính cá nhân và hệ thống mạng nội bộ;
 • Nhập và quản lý dữ liệu của cơ quan, Công ty…
 • Viết và khai thác phần mềm
 • Lắp ráp các máy tính cá nhân và cài đặt chương trình
 • Xây dựng hệ thống mạng nội bộ;
 • Quản trị hệ thống mạng;
 • Bảo trì máy tính cá nhân và hệ thống mạng nội bộ;
 • Nhập và quản lý dữ liệu của cơ quan, Công ty…
 • Viết và khai thác phần mềm

Giảng viên củakhoa tham gia học tập tại Học viện Chisholm

Tập thể khoa 20-11

Sinh viên tham gia Kỳ thi tay nghề Quốc gia 2018

[row_inner_3] [col_inner_3 span__sm=”12″]

Thầy Trương Đình Kiên – Trưởng khoa

Thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho phụ huynh học sinh

[/col_inner_3] [/row_inner_3]