Giới thiệu tổng quan

Trường Cao đẳng nghề Hải Dương, tiền thân là trường Công nhân kỹ thuật tỉnh Hải Dương, được thành lập theo Quyết định số 2018/QĐ-UB ngày 20/6/2000, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn lao động được đào tạo về kiến thức, kỹ năng tay nghề, phục vụ sự phát triển nền kinh tế công nghiệp trong công cuộc thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa của tỉnh.

Ngày 15 tháng 02 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ký Quyết định số 260/QĐ-BLĐTBXH thành lập Trường Cao đẳng nghề Hải Dương trên cơ sở nâng cấp Trường Công nhân kỹ thuật tỉnh Hải Dương

Chức năng và nhiệm vụ:

  • Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở các trình độ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.
  • Tổ chức xây dựng, duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu đối với ngành nghề được phép đào tạo trên cơ sở chương trình khung do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
  • Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ phục vụ quá trình đào tạo của Trường và phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh.
  • Quản lý, giáo dục người học, rèn luyện học sinh, sinh viên và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong người học và trong đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trường.
  • Tập thể CBCNV,GV Nhà trường

    Kỷ niệm 20 năm thành lập, 20/6/2020

    ***