Kế hoạch tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021

Ngày 15/4/2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã ban hành kế hoạc tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021,

Tiếp nối sự thành công của các kỳ thi Kỹ năng nghề (KNN) quốc gia kể từ khi triển khai năm 2001 đến nay; căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14, ngày 20/11/2019; nhằm triển khai quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới và hưởng ứng ngày Kỹ năng Lao động Việt Nam 04/10 hàng năm theo Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 01/10/2020 về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam; đồng thời nhằm đáp ứng nhu cầu tham gia thi KNN quốc gia của người lao động ngày càng cao, thúc đẩy phong trào rèn luyện KNN của người lao động và tuyển chọn các thí sinh xuất sắc tham dự kỳ thi thế giới lần thứ 46 diễn ra trong năm 2022, được sự đồng ý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) thông báo các nội dung liên quan đến kế hoạch tổ chức kỳ thi KNN quốc gia lần thứ 12 năm 2021, như sau:

  • Đối tượng dự thi: Là những người lao động, người học, có độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi (tùy theo tính chất của từng nghề) đang học tập và làm việc tại các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, tập đoàn, doanh nghiệp được các bộ, ngành, Sở LĐTBXH, tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội cử tham dự theo các quy định, hướng dẫn của Tổng cục GDNN, Ban Tổ chức thi KNN Việt Nam.
  • Thời hạn đăng ký nghề dự thi:
     – Để kịp thời cho công tác chuẩn bị, đề nghị các Đoàn đăng ký sơ bộ thỉ KNN quốc gia lần thứ 12 theo mẫu tại Phụ lục so IV kèm theo công văn nàv trước ngày 30/4/2021.
    – Thời hạn đăng ký chính thức danh sách cụ thể thí sinh và các thành phần khác tham dự kỳ thi trước 31/7/2021.

Xem chi tiết tại đây

(Nguồn: tcgdnn.gov.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *