Công điện của UBND tỉnh Hải Dương về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19

[pdf-embedder url=”https://hdvtc.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/Cong-dien-ve-tang-cuong-phong-chong-dich-dip-nghi-le-30.4-va-01.5-new-1-1.pdf” title=”Cong dien ve tang cuong phong chong dich dip nghi le 30.4 va 01.5 new (1)”]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *